רש"י על ירמיהו מו ה

<< רש"י על ירמיהו • פרק מו
ג • ד • ה • ז • ח • ט • י • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כה • כו • כז • כח • 


"המה חתים" - מצרים

"ולא הפנו" - עוד לעמוד במלחמה לא היה להם פנאי