רש"י על ירמיהו כג לג

<< רש"י על ירמיהו • פרק כג
א • ב • ד • ה • ו • ט • י • יא • יב • יג • יד • יז • יח • יט • כ • כב • כג • כד • כו • כח • כט • ל • לא • לב • לג • לו • לז • לט • 


"מה משא ה'" - לשון שחוק לפי שנבואתו להם למשא

"ואמרת אליהם את מה משא ונטשתי וגו' ונטשתי" - ועזבתי אומרים לכם מה המשא אתם למשא להקב"ה והוא אמר שיטוש וישליך אתכם מעל זרועותיו משמים ארץ כך שמעתי