רש"י על ירמיהו כג לט

רש"י על ירמיהו • פרק כג
א • ב • ד • ה • ו • ט • י • יא • יב • יג • יד • יז • יח • יט • כ • כב • כג • כד • כו • כח • כט • ל • לא • לב • לג • לו • לז • לט • 


"ונשיתי" - ל' גיד הנשה (בראשית לב) ול' ונשתה גבורתם (לקמן נא) קופץ ומטלטל ממקום למקום