רש"י על ירמיהו כג ל

<< | רש"י על ירמיהופרק כ"ג • פסוק ל' | >>
א • ב • ד • ה • ו • ט • י • יא • יב • יג • יד • יז • יח • יט • כ • כב • כג • כד • כו • כח • כט • ל • לא • לב • לג • לו • לז • לט • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


"מגנבי דברי איש מרעהו" - איש מאת רעהו יש להם מרגלים אצל נביאי האמת ושומעין סגנון שלהם שהם מתנבאים בו ואומרין נביאת שקר באותו ל' כמו שעשה חנניה בן עזור שמע את ירמיהו מתנבא בשוק העליון הנני שובר את קשת עילם והוא ניבא בשוק התחתון שברתי את עול מלך בבל (לקמן כח) כמו שכתבו רבותינו בסנהדרין