רש"י על ירמיהו כג כח

| רש"י על ירמיהופרק כ"ג • פסוק כ"ח | >>
א • ב • ד • ה • ו • ט • י • יא • יב • יג • יד • יז • יח • יט • כ • כב • כג • כד • כו • כח • כט • ל • לא • לב • לג • לו • לז • לט • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


"יספר חלום" - יספרנו לשון הבאי כשאר חלומות ולא יחזקנו בדברי נבואה

"מה לתבן את הבר" - מה ענין שקר אצל אמת

"את הבר" - עם הבר