רש"י על ירמיהו ט כד

<< רש"י על ירמיהו • פרק ט >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ט • י • יא • יד • יח • כ • כב • כג • כד • כה • 


"על כל מול בערלה" - על כל מול שיש לו ערלה אפילו ערלת לב וכל שכן על העכו"ם