רש"י על ירמיהו ט ו

<< רש"י על ירמיהו • פרק ט >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ט • י • יא • יד • יח • כ • כב • כג • כד • כה • 


"הנני צורפם" - ביסורין

"מפני בת עמי" - מן קדם חובי כנישתא דישראל