רש"י על ירמיהו ט יד

רש"י על ירמיהו • פרק ט
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ט • י • יא • יד • יח • כ • כב • כג • כד • כה • 


"לענה" - עשב מר

"מי ראש" - ארס נחש