רש"י על ירמיהו ז ט

רש"י על ירמיהו • פרק ז
ד • ט • יא • יד • טו • יח • כ • כא • כב • כד • כה • כט • לא • לג • 


"הגנוב רצוח וגו'" - בתמיה וכי אלה תעשו ויועיל ההיכל לכם