רש"י על ירמיהו ז יא

רש"י על ירמיהו • פרק ז
ד • ט • יא • יד • טו • יח • כ • כא • כב • כד • כה • כט • לא • לג • 


"המערת פריצים" - היה בעיניכם הבית הזה בתמיה

"הנה ראיתי" - שכך הוא בעיניכם