רש"י על ירמיהו ז ד

| רש"י על ירמיהופרק ז' • פסוק ד' |
ד • ט • יא • יד • טו • יח • כ • כא • כב • כד • כה • כט • לא • לג • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


"היכל ה' היכל ה' היכל ה' וגו'" - תלת זימנין בשעתא אתון מתחזיין קדמוהי