רש"י על יחזקאל מז כג

רש"י על יחזקאל • פרק מז
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כג • 


"גר הגר אתו" - שנתגייר בגולה בתוך אותו שבט