רש"י על יחזקאל מז י

<< רש"י על יחזקאל • פרק מז >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כג • 


"והיה עמדו עליו דוגים וגו' לחרמים" - למכמורת

"למינה תהיה דגתה" - לא מפיק ה"א ופירושו למינים הרבה תהי' דגתם

"למינה" - לשון רוב מינים כמו (שמות ז) והדגה אשר ביאור (ישעיהו נא) כל אנחתה השבתי