רש"י על יחזקאל מז טז

<< רש"י על יחזקאל • פרק מז >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כג • 


"חצר התיכון" - ת"י בריכת עגבאי

"אשר אל גבול חורן" - גבול דמשק במזרח סמוך למקצוע