רש"י על יחזקאל מז ה

<< רש"י על יחזקאל • פרק מז >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כג • 


"גאו" - כמו גדלו

"מי שחו" - נואירינ"ט בלע"ז מים שצריך לשוט בהן ולא לעברם ברגל שלא ישטפוהו שחו שייט כמו (ישעיהו כ"ה) כאשר יפרש השוחה לשחות