רש"י על יחזקאל ו יג

<< רש"י על יחזקאל • פרק ו >>
ג • ד • ו • ט • יא • יב • יג • יד • 


"אלה" - פלנצו"ן בלע"ז

"עבתה" - לשון עץ עבות (לקמן כ) שענפיו מרובין