רש"י על יחזקאל ו ד

<< רש"י על יחזקאל • פרק ו
ג • ד • ו • ט • יא • יב • יג • יד • 


"חמניכם" - מין תבנית צלמי עבודת אלילים העשויין על הגגות לחמה