רש"י על יחזקאל ו ג

רש"י על יחזקאל • פרק ו >>
ג • ד • ו • ט • יא • יב • יג • יד • 


"ולגבעות" - לשון רמה

"ולגאיות" - לשון גיא