רש"י על יחזקאל ו


"ולגבעות" - לשון רמה

"ולגאיות" - לשון גיא

"חמניכם" - מין תבנית צלמי עבודת אלילים העשויין על הגגות לחמה

"ויאשמו" - יהיו נכרים באשמתם

"וזכרו פליטיכם אותי" - את חסדי ואת רחמי שהייתי מרחם עליהם בהעוותם לפני בארצם

"אשר נשברתי את לבם הזונה" - אשר נכנעתי אצלם אע"פ שזונה לבם וסר מעלי הייתי מבקש מהם ע"י נביאי לשוב אלי ואטיב להם ולא אבו

"ונקוטו בפניהם" - מנחם חברו עם ראיתי בוגדים ואתקוטטה (שם קי"ט) יתקוטטו על עצמם על אשר לא שמעו אלי וי"ת וידנקון ואינון יהון חזן וכן תרגם הנאנקים דמדנקים ובכי ואנקה דמדנקן דמוניי"ר בלע"ז

פסוק יא (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ורקע" - עניינו יורה עליו מכה רגלו על הארץ ומרדד את הטיט והוא דרך אבל

"ואמר אח" - צעקת יגון ואוי

פסוק יב (כל הפרק)(כל הפסוק)

"והנצור" - הנאסף אל העיר ויצורו עליו

"וכליתי חמתי" - אשלים כל חרוני וחפצי ברעתם

פסוק יג (כל הפרק)(כל הפסוק)

"אלה" - פלנצו"ן בלע"ז

"עבתה" - לשון עץ עבות (לקמן כ) שענפיו מרובין

פסוק יד (כל הפרק)(כל הפסוק)

"שממה" - מאין יושב

"משמה" - תמהון שיתמהו עליה רואיה