מ"ג יחזקאל ו ד


<< · מ"ג יחזקאל · ו · ד · >>

מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
ונשמו מזבחותיכם ונשברו חמניכם והפלתי חלליכם לפני גלוליכם

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
וְנָשַׁמּוּ מִזְבְּחוֹתֵיכֶם וְנִשְׁבְּרוּ חַמָּנֵיכֶם וְהִפַּלְתִּי חַלְלֵיכֶם לִפְנֵי גִּלּוּלֵיכֶם.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
וְנָשַׁ֙מּוּ֙ מִזְבְּח֣וֹתֵיכֶ֔ם וְנִשְׁבְּר֖וּ חַמָּנֵיכֶ֑ם וְהִפַּלְתִּי֙ חַלְלֵיכֶ֔ם לִפְנֵ֖י גִּלּוּלֵיכֶֽם׃


רש"י

לפירוש "רש"י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"חמניכם" - מין תבנית צלמי עבודת אלילים העשויין על הגגות לחמה

מצודות

לפירוש "מצודות" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"לפני גלוליכם" - במקום הרשע שם העונש

"חמניכם" - צורת חמה היו עושים להם לפסל כי עבדו לחמה וכן נאמר וישבת וגו' אשר נתנו מלכי יהודה לשמה (מלכים ב' כג)

"ונשמו" - יהיו שממה כי לא יהיה עוד מי שיבוא להקטיר בה  

מצודת ציון

"ונשמו" - מלשון שממון

"חמניכם" - מלשון חמה

"גלוליכם" - דמות עובדי גלולים המאוס כגלל של רעי

מלבי"ם

לפירוש "מלבי"ם" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ונשמו מזבחותיכם" של רבים ונשברו חמניכם צורת החמה שעבדו לה:

ביאור המילות

"במותיכם מזבחותיכם", הבמות הם של יחידים, והמזבחות הם לרבים, והשממה היא הפך קיבוץ הרבים, אמר שהמזבחות ישמו באין איש דורש אותם:

"חלליכם", פגרי בני ישראל, החללים הם מוכי חרב, והפגרים כולל כל פגר מת, וכן (ישעיה ל"ד ג'):
 

<< · מ"ג יחזקאל · ו · ד · >>