רש"י על יחזקאל ב י

<< רש"י על יחזקאל • פרק ב
א • ב • ג • ד • ה • ו • ח • ט • י • 


"פנים ואחור" - מה דהוה מן שרויא ומה דעתיד למהוי בסופא

"קינים" - פורענות של צדיקים בעולם הזה

"והגה" - מתן שכרן שירננו עליו לעתיד לבא

"והי" - נהי של רשעים לעולם הבא