רש"י על יחזקאל ב ט

<< רש"י על יחזקאל • פרק ב >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ח • ט • י • 


"והנה וגו'" - יש דברים משמשין ל' זכר ולשון נקיבה כמו השמש יצא על הארץ (בראשית יט) וזרחה לכם יראי שמי שמש וגו' (מלאכי ג) אל המחנה האחת והכהו (בראשית לב)