רש"י על יחזקאל ב ד

<< רש"י על יחזקאל • פרק ב >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ח • ט • י • 


"והבנים" - לפי שאמר אבותם פשעו בי ואלו בניהם קשי פנים