רש"י על יואל ד י

<< רש"י על יואל • פרק ד >>
ב • ג • ד • ח • ט • י • יא • יג • יד • טו • טז • יח • יט • כא • 


"אתיכם" - קלטר"ש בלע"ז

"מזמרותיכם" - שרפש"א בלע"ז