רש"י על יואל ד ד

<< רש"י על יואל • פרק ד
ב • ג • ד • ח • ט • י • יא • יג • יד • טו • טז • יח • יט • כא • 


"הגמול אתם משלמים" - זהו הגמול שנתן שלמה לחירם מלך צור עשרים עיר (מלכים א ט)

"קל מהרה" - לשון זריזות