רש"י על ויקרא כ כג

רש"י על ויקרא • פרק כ
ב • ג • ד • ה • ז • ט • י • יב • יג • יד • טו • יז • יח • יט • כ • כא • כג • כה • כו • כז • 


"ואקץ" - לשון מיאוס כמו (בראשית כז) קצתי בחיי כאדם שהוא קץ במזונו