רש"י על ויקרא יד מא

<< רש"י על ויקרא • פרק יד
ב • ג • ד • ה • ו • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טז • כ • כא • כג • כח • לד • לה • לו • לז • מ • מא • מג • מד • מה • מו • נז • 

לגרסת רש"י מנוקד ומעוצב


"יקצע" - (דריצי"ר בלע"ז) ובל' משנה יש הרבה

"מבית" - (ת"כ) מבפנים

"סביב" - סביבות הנגע בת"כ נדרש כן שיקלוף הטיח שסביב אבני הנגע

"הקצו" - ל' קצה אשר קצעו בקצוע הנגע סביב