רש"י על ויקרא יד ה

<< רש"י על ויקרא • פרק יד >>
ב • ג • ד • ה • ו • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טז • כ • כא • כג • כח • לד • לה • לו • לז • מ • מא • מג • מד • מה • מו • נז • 


"על מים חיים" - נותן אותם תחלה בכלי כדי שיהא דם צפור ניכר בהם וכמה הם רביעית