רש"י על ויקרא יד כח

רש"י על ויקרא • פרק יד
ב • ג • ד • ה • ו • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טז • כ • כא • כג • כח • לד • לה • לו • לז • מ • מא • מג • מד • מה • מו • נז • 

לגרסת רש"י מנוקד ומעוצב


"על מקום דם האשם" - אפי' נתקנח הדם למד שאין הדם גורם אלא המקום גורם