רש"י על ויקרא יד ב

רש"י על ויקרא • פרק יד >>
ב • ג • ד • ה • ו • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טז • כ • כא • כג • כח • לד • לה • לו • לז • מ • מא • מג • מד • מה • מו • נז • 


"זאת תהיה תורת המצורע וגו'" - (מגילה כא) מלמד שאין מטהרין אותו בלילה