מ"ג ויקרא יד מא


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
ואת הבית יקצע מבית סביב ושפכו את העפר אשר הקצו אל מחוץ לעיר אל מקום טמא

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
וְאֶת הַבַּיִת יַקְצִעַ מִבַּיִת סָבִיב וְשָׁפְכוּ אֶת הֶעָפָר אֲשֶׁר הִקְצוּ אֶל מִחוּץ לָעִיר אֶל מָקוֹם טָמֵא.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
וְאֶת־הַבַּ֛יִת יַקְצִ֥עַ מִבַּ֖יִת סָבִ֑יב וְשָׁפְכ֗וּ אֶת־הֶֽעָפָר֙ אֲשֶׁ֣ר הִקְצ֔וּ אֶל־מִח֣וּץ לָעִ֔יר אֶל־מָק֖וֹם טָמֵֽא׃

תרגום

​ ​
אונקלוס:
וְיָת בֵּיתָא יְקַלְּפוּן מִגָּיו סְחוֹר סְחוֹר וְיִרְמוֹן יָת עַפְרָא דְּקַלִּיפוּ לְמִבַּרָא לְקַרְתָּא לַאֲתַר מְסָאַב׃
ירושלמי (יונתן):
וְיַת בֵּיתָא יְקַלְפוּן מִגַוֵיהּ חֲזוֹר חֲזוֹר וִיטַלְקוּן יַת עַפְרָא דְקַלִיפוּ מִבָּרָא לְקַרְתָּא לַאֲתַר מְסָאָב:

רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"יקצע" - (דריצי"ר בלע"ז) ובל' משנה יש הרבה

"מבית" - (ת"כ) מבפנים

"סביב" - סביבות הנגע בת"כ נדרש כן שיקלוף הטיח שסביב אבני הנגע

"הקצו" - ל' קצה אשר קצעו בקצוע הנגע סביב

מדרש ספרא (כל הפרק)(כל הפסוק)


[ה] "ואת הבית יקציע"-- יכול מבפנים ומבחוץ? ת"ל "מבית". אי "מבית" יכול מן הקרקע ומן הקירות? ת"ל "סביב"-- לא אמרתי אלא סביב לנגע.

[ו] "ושפכו את... אשר הקצו"-- יכול צרורות? ת"ל "עפר". אי "עפר" יכול אף הנושר? ת"ל "את אשר הקצו"-- עד שיאמרו שני כתובים ואם לאו לא שמענו.

<< · מ"ג ויקרא · יד · מא · >>