רש"י על ויקרא ח לו

<< רש"י על ויקרא • פרק ח
ב • ג • ה • ח • ט • יא • יב • יג • טו • טז • כב • כו • כח • לד • לה • לו • 


"ויעש אהרן ובניו" - להגיד שבחן שלא הטו ימין ושמאל.

חסלת פרשת צו