רש"י על ויקרא ח ג

<< | רש"י על ויקראפרק ח' • פסוק ג' |
ב • ג • ה • ח • ט • יא • יב • יג • טו • טז • כב • כו • כח • לד • לה • לו • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות  לגרסת רש"י מנוקד ומעוצב


"הקהל אל פתח אהל מועד" - זה אחד מן המקומות שהחזיק מועט את המרובה