רש"י על ויקרא ח טו

| רש"י על ויקראפרק ח' • פסוק ט"ו | >>
ב • ג • ה • ח • ט • יא • יב • יג • טו • טז • כב • כו • כח • לד • לה • לו • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות  לגרסת רש"י מנוקד ומעוצב


"ויחטא את המזבח" - חטאו וטהרו מזרות להכנס לקדושה

"ויקדשהו" - בעבודה זו

"לכפר עליו" - מעתה כל הכפרות