רש"י על ויקרא ח יא

רש"י על ויקרא • פרק ח >>
ב • ג • ה • ח • ט • יא • יב • יג • טו • טז • כב • כו • כח • לד • לה • לו • 

לגרסת רש"י מנוקד ומעוצב


"ויז ממנו על המזבח" - לא ידעתי היכן נצטווה בהזאות הללו