רש"י על ויקרא ח טז

<< רש"י על ויקרא • פרק ח
ב • ג • ה • ח • ט • יא • יב • יג • טו • טז • כב • כו • כח • לד • לה • לו • 


"ואת יתרת הכבד" - לבד הכבד שהיה נוטל מעט מן הכבד עמה