רש"י על ויקרא ח יג

<< רש"י על ויקרא • פרק ח
ב • ג • ה • ח • ט • יא • יב • יג • טו • טז • כב • כו • כח • לד • לה • לו • 


"ויחבש" - ל' קשירה