רש"י על הושע ד יח

<< רש"י על הושע • פרק ד >>
ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • 


"סר סבאם" - נעשה משתיהם זר מעלי סר ל' זר כמו (ירמיהו ב') סורי הגפן נכריה כלו' סר ממקומו ונהפך לאחר סבאם משתה יינם שהיה עם הזונות

"אהבו הבו קלון" - הזמינו להם קלון הבו לשון הזמנה כמו הבה נרדה (בראשית יא) הבה נבנה (שם) הבה נתחכמה (שמות א)

"מגניה" - שריה ומלכיה