<< · מ"ג הושע · ד · יח · >>

מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
סר סבאם הזנה הזנו אהבו הבו קלון מגניה

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
סָר סָבְאָם הַזְנֵה הִזְנוּ אָהֲבוּ הֵבוּ קָלוֹן מָגִנֶּיהָ.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
סָ֖ר סׇבְאָ֑ם הַזְנֵ֣ה הִזְנ֔וּ אָהֲב֥וּ הֵב֛וּ קָל֖וֹן מָגִנֶּֽיהָ׃

תרגום יונתן

לדף התרגום על כל הפרק

שִׁלְטוֹנֵיהוֹן אַסְגִיאוּ שִׁירְוָן מִן אוֹנֶס בְּכֵן טָעוּ וְאִתְפְּנִיאוּ בָּתַר זְנוּתָא רְחִימוּ דְתֵיתֵי לְהוֹן קְלָנָא רַבְרְבֵיהוֹן:

רש"י

לפירוש "רש"י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"סר סבאם" - נעשה משתיהם זר מעלי סר ל' זר כמו (ירמיהו ב') סורי הגפן נכריה כלו' סר ממקומו ונהפך לאחר סבאם משתה יינם שהיה עם הזונות

"אהבו הבו קלון" - הזמינו להם קלון הבו לשון הזמנה כמו הבה נרדה (בראשית יא) הבה נבנה (שם) הבה נתחכמה (שמות א)

"מגניה" - שריה ומלכיה

מצודות

לפירוש "מצודות" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"סר" - מלשון הסרה

"סבאם" - כן יקראו הדברים המשכרים כמו סבאך מהול במים (ישעיהו א')

"הבו" - ענין נתינה כמו הבו שכרי (זכריה יא)

"קלון" - ענין בזיון

"מגניה" - מלכיה 

מצודת דוד

"אהבו הבו קלון מגניה" - המלכים יקראו מגינים כי הם למגן ומחסה אל העם וכן כי לה' מגננו (תהלים פט) והוא מקרא מסורס והראוי מגניה אהבו קלון הבו ור"ל מלכי ישראל אהבו הקלון הזה והם נתנו אותו אל העם ר"ל הם הסיתום אל היין ואל העבודת כוכבים והמה דברו קלון ובזיון

"סר סבאם" - מיד כשסר מעליהם שכרות היין אז עסקו בזנות עכו"ם וכל היום או הם שכורים או עובדים עכו"ם

מלבי"ם

לפירוש "מלבי"ם" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"סר", שיעור הכתוב, "מגניה! סר סבאם הזנה הזנו", אומר ליהודה "הנח לו", ואל תבטח על מגניה, שהם שרי אפרים וגבוריהם שהיו מגינים על יהודה בעת ההיא שהיו נכנעים וחלשים, כי המגנים של מלכות אפרים י"ל שלשה חסרונות,
  • א) חסרון השכרות, "שסבאם סר" ויוצא מדרך הרגיל,
  • ב) חסרון הזנות והע"ז שלא לבד שזונים בעצמם, כי גם "הזנה הזנו" שמסיתים אחרים לזנות ולע"ז,
  • ג) שהם אהבו "(קלון) והבו קלון", הם עצמם אוהבים קלון דברים נקלים ומבוזים ונותנים קלון להדבק בם:

ביאור המילות

"סר". מענין סורי הגפן, סר וזעף, שכרותם יוצא מדרך הרגיל:

"והזנה", פעל יוצא (כנ"ל פסוק י'):

ושם מגניה. הוא נושא המאמר, שכן דרך החוזה הזה במליצותיו ולהעמיד נושא המאמר לבסוף (כמ"ש לקמן ח' ו', י"ב ט"ו), ובא הכנוי בלשון נקבה על הכנסיה, שדמה אותה לפרה (פט"ז) וכן צרר רוח אותה בכנפיה, ר"ל את כלל הכנסיה:
 

<< · מ"ג הושע · ד · יח · >>