רש"י על הושע ד יב

<< רש"י על הושע • פרק ד >>
ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • 


"בעצו ישאל" - בדמות שעשה מן העץ

"יגיד לו" - אל דבריו הוא שומע שאומרים לו נביאי הבעל בשם עכו"ם