רש"י על הושע ד טו

<< רש"י על הושע • פרק ד >>
ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • 


"אם זונה אתה ישראל" - לא ילמדו בני יהודה דרכם ל"א אם זונה אתה ישראל אל יאשם יהודה אם זונה ישראל אין בני יהודה חייבין בכך ואיני מחייבם כמו שאמור למעלה (א) ואת בית יהודה ארחם

"ואל תבואו" - בני יהודה הגלגל ובלבד שלא יבואו בני יהודה הגלגל ששם י' השבטים עובדים שנאמר כל רעתם בגלגל (לקמן ט) בגלגל הרבו לפשוע (עמוס ד)

"ואל תעלו בית און" - הוא בית אל שהעמיד שם ירבע' את העגלי'

"ואל תשבעו" - עמהם חי ה' כי אם חי ה' יאמרו אכן לשקר ישבעו (ירמיהו ה) כשהיו נשבעים בשקר היו מזכירים שם שמים וכשהיו נשבעין באמת נשבעים בשם הבעלים