רש"י על הושע ד ט

<< רש"י על הושע • פרק ד >>
ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • 


"והיה כעם ככהן" - אני אשוה את העם לבזיון כהני שחללו אות' מכהן להם ולכן אף אני אחלל את העם באומות כן ת"י