רש"י על הושע ד ה

<< רש"י על הושע • פרק ד >>
ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • 


"וכשלת היום וגו'" - ותתקלון ביממא ויתקלון נביאי שקרא דעמכון כדבליליא ואבהית כנשתכון ואבייש כניסיא שלכם

"נביאי עמך" - נביאים שעמך

"ודמיתי" - כמו נדמו עמי כאדם היושב ותוהא ואין מענה בפיו