<< · מ"ג הושע · ד · ט · >>

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
והיה כעם ככהן ופקדתי עליו דרכיו ומעלליו אשיב לו

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
וְהָיָה כָעָם כַּכֹּהֵן וּפָקַדְתִּי עָלָיו דְּרָכָיו וּמַעֲלָלָיו אָשִׁיב לוֹ.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
וְהָיָ֥ה כָעָ֖ם כַּכֹּהֵ֑ן וּפָקַדְתִּ֤י עָלָיו֙ דְּרָכָ֔יו וּמַעֲלָלָ֖יו אָשִׁ֥יב לֽוֹ׃

תרגום יונתן

לדף התרגום על כל הפרק

וִיהֵי כְמָא דַאֲשַׁוֵי חִילוֹנָאָה כְּכָהֲנָא לַאֲפָסָא קוּדְשֵׁיהוֹן אֲפִיס יַת יְקָרֵהוֹן וַאֲשַׁוֵי דְיַקִיר לְבַסִיר בְּדִיל לְאִתְפְּרַע מִנְהוֹן כְּאוֹרְחַתְהוֹן בִּישְׁתָא וּכְעוֹבָדֵיהוֹן מְקַלְקְלַיָא אָתִיב לְהוֹן:

רש"י

לפירוש "רש"י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"והיה כעם ככהן" - אני אשוה את העם לבזיון כהני שחללו אות' מכהן להם ולכן אף אני אחלל את העם באומות כן ת"י

מצודות

לפירוש "מצודות" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"ופקדתי" - ענין זכרון

"ומעלליו" - מעשיו 

מצודת דוד

"והיה" - לכן יהיה כעם ככהן שניהם ישוו בפורענות הואיל וגם הכהנים השחיתו

"ופקדתי עליו" - על כל אחד אזכור דרכיו וגמול מעשיו אשיב לו

מלבי"ם

לפירוש "מלבי"ם" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"והיה כעם ככהן", שהעם יעשו עונות במזיד ע"י שהעם יהיה ככהן שלומדים להיות כמוהו ולעשות כמעשיו הרעים, ולכן "ופקדתי עליו דרכיו" אעניש את הכהן על דרכיו הרעים "ואשיב לו גמול" מדה כנגד מדה:

ביאור המילות

"ופקדתי עליו דרכיו, ומעלליו אשיב לו". התבאר אצלינו (ירמיה י"א י"ח, יחזקאל ז' ג'), שהדרכים הם המדות ודרכי הנפש שהם שורש להמעללים והפעולות היוצאות עלידם, וה' ישלם שכר המעללים עפ"י הדרכים, שישקול תחלה את המדות שמהם צמחו הפעולות, למשל העובד ע"ז אם עשה להכעיס או מאהבה ומיראה, הבלתי משכיל אל דל אם עשה מפני טבע הכילות או מפני אכזריות וזדון וכדומה, והשבה לא יצדק רק על המעללים והפעולות, אבל הפקידה יצדק על הדרכים שפוקד לשקל את מעשיו על פיהם, ואז ישיב העונש כפי מעלליו, וכן לקמן סי' י"ב לפקוד על יעקב כדרכיו, כמעלליו ישיב לו:
 

<< · מ"ג הושע · ד · ט · >>