<< · מ"ג דניאל · ו · ה · >>

מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
אדין סרכיא ואחשדרפניא הוו בעין עלה להשכחה לדניאל מצד מלכותא וכל עלה ושחיתה לא יכלין להשכחה כל קבל די מהימן הוא וכל שלו ושחיתה לא השתכחת עלוהי

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
אֱדַיִן סָרְכַיָּא וַאֲחַשְׁדַּרְפְּנַיָּא הֲווֹ בָעַיִן עִלָּה לְהַשְׁכָּחָה לְדָנִיֵּאל מִצַּד מַלְכוּתָא וְכָל עִלָּה וּשְׁחִיתָה לָא יָכְלִין לְהַשְׁכָּחָה כָּל קֳבֵל דִּי מְהֵימַן הוּא וְכָל שָׁלוּ וּשְׁחִיתָה לָא הִשְׁתְּכַחַת עֲלוֹהִי.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
אֱדַ֨יִן סָֽרְכַיָּ֜א וַאֲחַשְׁדַּרְפְּנַיָּ֗א הֲו֨וֹ בָעַ֧יִן עִלָּ֛ה לְהַשְׁכָּחָ֥ה לְדָנִיֵּ֖אל מִצַּ֣ד מַלְכוּתָ֑א וְכׇל־עִלָּ֨ה וּשְׁחִיתָ֜ה לָא־יָכְלִ֣ין לְהַשְׁכָּחָ֗ה כׇּל־קֳבֵל֙ דִּֽי־מְהֵימַ֣ן ה֔וּא וְכׇל־שָׁלוּ֙ וּשְׁחִיתָ֔ה לָ֥א הִשְׁתְּכַ֖חַת עֲלֽוֹהִי׃


רש"י

לפירוש "רש"י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"הוו בעין עלה" - היו מבקשים עלילה למצוא לדנייאל בדבר המלכות שיוכלו להלשין עליו

מצודות

לפירוש "מצודות" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"עילה" - עלילה ובדרז"ל עילה מצאו (כתובות כ)

"שלו" - משגה כמו על השל (שמואל ב ו

מצודת דוד

"אדין" - אז כל השרים ההם היו מבקשים למצוא על דנייאל עלילה מה בענין דבר המלכות

"וכל" - אבל שום עלילה ודבר השחתה לא יכלו למצוא בו

"כל קבל" - בעבור אשר היה נאמן וכל דבר משגה והשחתה לא נמצא עליו

<< · מ"ג דניאל · ו · ה · >>