רש"י על דברי הימים ב לג כ

<< רש"י על דברי הימים ב • פרק לג
ד • ו • ז • ח • יד • טו • טז • יט • כ • 


"ויקברוהו ביתו" - כמו בביתו (ובמלכים ב' כ"ח) כתוב בגן ביתו לא זכה ליקבר עם אבותיו