רש"י על דברי הימים ב לג יט

רש"י על דברי הימים ב • פרק לג >>
ד • ו • ז • ח • יד • טו • טז • יט • כ • 


"ותפלתו" - היאך נתפלל

"והעתר לו" - והשיבו על מלכותו