רש"י על דברי הימים ב לג ו

רש"י על דברי הימים ב • פרק לג >>
ד • ו • ז • ח • יד • טו • טז • יט • כ • 


"ועשה אוב וידעוני" - מלא בוי"ו לפי שהרבה לעשות והוא הוסיף על פסל הסמל אשר עשה