רש"י על דברי הימים ב לג טז

<< רש"י על דברי הימים ב • פרק לג
ד • ו • ז • ח • יד • טו • טז • יט • כ • 


"ויזבח עליו זבחי שלמים ותודה" - שהביא קרבן תודה והתוודה להקב"ה שהשיבו לירושלים ולמלכותו