רש"י על דברי הימים ב לג ח

<< | רש"י על דברי הימים בפרק ל"ג • פסוק ח' |
ד • ו • ז • ח • יד • טו • טז • יט • כ • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


"ולא אוסיף להסיר את רגל ישראל" - מוסב על פסוק שלמעלה והכל קובלנא הוא כלומר הקב"ה אומר כך אמרתי אל דוד ואל שלמה בבית הזה אשים שמי שם לעולם וגם הבטחתים לא אוסיף להסיר רגל ישראל מעל האדמה רק אם ישמרו וגו' ועתה ויתע מנשה וגו' נמצא שעל ידו נסתלקה שכינה וגם אנו עדיין בגלות על ידו